Auto Gaz Szczecin
Peugeot Szczecin
Twój Auto Serwis Szczecin
Stacje Kontroli Pojazdów Szczecin

Stacja Kontroli Pojazdów

Dbając o wygodę i bezpieczeństwo naszych klientów dokonujemy komputerowego przeglądu pojazdu i przedstawiamy jego opis. Służymy fachową pomocą w zaplanowaniu dalszych napraw.

U nas przeprowadzisz badanie techniczne swojego pojazdu bez kolejki w  dogodnym dla Ciebie terminie!

Umów się na przegląd w wybranej stacji kontroli  pojazdów:

Stacja kontroli pojazdów ZS/29/P
ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin
tel. (0-91) 485-78-45
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.00-20,30
sobota 7.30-13,30
Stacja kontroli pojazdów ZS/34/P
ul. Przestrzenna 4, 70-800 Szczecin
tel. (0-91) 462-52-53
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 6.00-21.00
sobota 7.00-15.00
Stacja kontroli pojazdów ZS/31/P
Pl. Orła Białego 10, 70-562 Szczecin
tel. (0-91) 434-65-48
Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 9:00-20:00
czwartek 9:00-18:00 , sobota 9:00-15:00
Stacja kontroli pojazdów ZS 30 B/cdef
ul. Mieszka I 63,64, 71-011 Szczecin
tel. Tel. (0-91) 485 33 24 lub (0*91) 485 33 25 – 27 w. 158
Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek od 7.00 do 21.00
w soboty 7.00 – 14.00
Stacja kontroli pojazdów ZST/005/P
ul. Szczecińska 127, 73-110 Stargard Szczeciński
tel.  (0-91) 852 26 44
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.00-21.00
sobota 9.00-14.00
Stacja kontroli pojazdów ZGL/001/P
ul. Armii Krajowej 1, 72-100 Goleniów
tel. (0-91) 418-32-36
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.00-21.00  sob. 8-14

Stacje Kontroli Pojazdów należące do naszego przedsiębiorstwa prowadzą działalność na podstawie posiadanych zaświadczeń wydanych przez Prezydenta Miasta Szczecina potwierdzających wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Podstawą do ich wydania było posiadanie certyfikatów przyznanych przez Instytut Transportu Samochodowego.

Pod koniec 2010 roku stacje nasze uzyskały Decyzje Transportowego Dozoru Technicznego potwierdzające zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez obowiązującą ustawę – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.108 z 2005 r., poz. 908, z późn. zm.).

Badania techniczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych diagnostów którzy posiadają imienne uprawnienia nadane przez Prezydenta Miasta Szczecina.

Opłaty za wykonane badania pobierane są zgodnie z tabelą opłat zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004r.( Dz. U. 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004r.).

W przypadku zakończenia badania wpisem do dowodu rejestracyjnego pobiera się tzw. opłatę ewidencyjną w wysokości 1,00 zł (rozporządzenia MSWiA z dnia 28 czerwca 2007 roku (Dz.U. nr 121 poz. 839).